Gaśnice

Są to urządzenia, najczęściej przenośne, które służą do gaszenia pożarów (głownie w zarodku). Mniejszych gaśnic używa się w samochodach, a większych w obiektach publicznych i przemysłowych. Wyróżnia się także agregaty gaśnicze, złożone z jednej lub większej liczby dużych gaśnic, posiadających wspólną dyszę i umieszczonych na dwukołowym podwoziu. Gaśnice zgodnie z przepisami polskiego prawa, muszą być pomalowane na kolor czerwony.

Rodzaje gaśnic:
wodne (oznaczenie: GWM) – gaszące pożary A oraz AF zwykle pozwalają na gaszenie pożarów urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem do 1000V pod warunkiem zachowania odległości 1m od gaszonego sprzętu.
proszkowe (oznaczenie: GP) – gaszące pożary ABC z czynnikiem gaśniczym w postaci proszków fosforanowych oraz gaszące pożary BC z czynnikiem gaśniczym na bazie proszków węglanowych; gaśnice proszkowe pomimo dużej skuteczności działania powodują duże straty w mieniu (zabrudzenia będące wynikiem reakcji chemicznych niejednokrotnie eliminują z dalszego użytku ugaszone mienie – w szczególności sprzęt elektroniczny). Obecnie wszystkie znajdujące się na rynku proszki pozwalają na gaszenie pożarów urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem do 1000V pod warunkiem zachowania odległości 1m od gaszonego sprzętu.
czyste środki gaśnicze (oznaczenie: GH) – w zależności od użytego środka gaśniczego umożliwiają gaszenie pożarów typu AB, BC lub BCF. W przeciwieństwie do gaśnic pianowych i proszkowych nie pozostawiają śladów na gaszonej powierzchni, oraz nie powodują uszkodzeń chemicznych. Kolejną ich zaletą jest to iż w przeciwieństwie do gaśnic śniegowych nie powodują szoku termicznego gaszonych urządzeń i nie wypierają tlenu z pomieszczeń.
CO2 (oznaczenie: GS) – gaszące pożary typu BC oraz urządzenia pod napięciem. Nie powodują one uszkodzeń chemicznych ani nie zanieczyszczają gaszonego mienia. Mogą jednak powodować uszkodzenia wywołując szok termiczny gaszonych urządzeń. Kolejną ich wadą jest to iż w gaszonym pomieszczeniu podwyższają stężenie dwutlenku węgla, który w stężeniu powyżej 5% jest szkodliwy dla człowieka. Pozwalają na gaszenie pożarów urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem do 1000V pod warunkiem zachowania odległości 1m od gaszonego sprzętu
pianowe (płynowe: oznaczenie: GWP, GW, GPN, GWG i GWF) – gaszące pożary typu AB lub ABF. Nowoczesne pozwalają na gaszenie pożarów urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem do 1000V pod warunkiem zachowania odległości 1m od gaszonego sprzętu.

Oznaczenia literowe środka gaśniczego:
A – do gaszenia pożarów ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień, ale także ulegają rozżarzeniu np. drewna, papieru, gumy,
B – do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, smoły,
C – do gaszenia pożarów gazów palnych np. metanu, acetylenu
D – do gaszenia pożarów metali palnych np. magnezu, sodu
F – do gaszenia pożarów łatwopalnych środków gotujących (oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce).

W jakim celu stosuje się gaśnice?
Gaśnice takie stosuje się w celu zabezpieczenia obiektu, budynku lub terenu przed pożarem i jego rozprzestrzenianiem się. Taki sprzęt powinien być jak najlepszej jakości i dobrze dostosowany do rodzaju obiektu oraz znajdujących się w nim materiałów i wyposażenia.