Oferta gaśnice

Przeglądy i naprawy gaśnic:
(zajmujemy się przeglądami i naprawami wszystkich typów gaśnic)
• Na czas naprawy gaśnic, dostarczamy gaśnice zastępcze
• Właściwy dobór rodzaju i ilości, a także rozmieszczenie gaśnic z uwagi na występujące zagrożenie oraz powierzchnię obiektu
• terminowe wykonanie przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje przeglądu gaśnic zgodnie z przepisami i wskazaniami producenta,
• dokonanie prawidłowego oznakowania miejsca usytuowania gaśnic – zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi oznakowania,
• sporządzenie odpowiedniej dokumentacji (protokół z przeglądu)
• prawidłowe oznakowanie przeglądu gaśnicy – kontrolka firmowa z terminem wykonania przeglądu i datą następnego oraz podpisem uprawnionego konserwatora. Nasza firma zajmuje się sprzedażą wszelkiego rodzaju gaśnic oraz koców gaśniczych.