Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Firma Komplex oferuje Państwu profesjonalne opracowanie / aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Po wcześniejszym zapoznaniu się ze specyfiką zakładu oraz odpowiednią dokumentacją projektową poszczególnych obiektów sporządza się przedmiotowy dokument zgodnie z obowiązującymi przepisami (zawierający część opisową i graficzną). W naszej ofercie znajdą Państwo także usługi związane z przygotowaniem planów ewakuacyjnych budynków z wyznaczeniem dróg ewakuacji,rozmieszczeniem sprzętu przeciwpożarowego i wyjść ewakuacyjnych z budynku.