Zapraszamy na szkolenia PPOŻ dla pracowników

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wyznaczonych w firmach do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Szkolenie to ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką bezpieczeństwa pożarowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedur ewakuacyjnych.

Pracodawca jest zobowiązany do wskazania pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy i ewakuację w razie pożaru. Firma, by wypełnić ten obowiązek musi wyznaczyć i skierować swojego pracownika na odpowiednie szkolenie.